afbrokkelen

afbrokkelen
{{afbrokkelen}}{{/term}}
I 〈onovergankelijk werkwoord〉
[in brokjes losgaan] crumble (off/away)fragment
voorbeelden:
1   het plafond brokkelt af the ceiling is crumbling
II 〈overgankelijk werkwoord〉
[in brokjes afbreken] break bits/fragments offcrumble off
voorbeelden:
1   kruimels afbrokkelen break crumbs off

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”